Wednesday, April 17, 2024
29 C
Brunei Town

A proud moment

Her Royal Highness Princess Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah, accompanied by Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul...