‘Graduan Bersepadu’ is up and running

Julangan Titah Graduan Bersepadu opened its doors to the public following a Doa Selamat and Doa Kesyukuran ceremony at its premises in Kampong Jaya Setia, Berakas on Sunday. Minister of Religious Affairs Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Minister of Primary Resources and Tourism Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong; Minister of Defence II Pehin Datu Lailaraja Major General (Rtd) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof and Minister of Health Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar attended the opening. More details in Monday’s Borneo Bulletin.