Zakat assistance given to seven Asnaf recipients

Syazwani Hj Rosli

Seven Asnaf recipients yesterday received Zakat assistance totalling BND19,869 as part of the Brunei Islamic Religious Council’s (MUIB) effort in easing their burden.

Yussitanorizan binti Mohammad Yusof residing in Kampong Bengkurong received a sewing machine; Sofian bin Haji Untong, a boat, engine, trailer and fishing equipment; Ja’afarudin bin Haji Selamat of STKRJ Kampong Katok, a grass-cutting machine; Erwan bin Haji Mohammad Yussof of Kampong Salambigar, fishing equipment; Tan Iskandar Jukarmine bin Ramlee, a grass-cutting machine; Sabli bin Sabahan of RPN Kampong Tanah Jambu, a wheelchair; and Rosmaini bin Haji Taha of Kampong Panchor Mengkubau, an oven and a mixer.

Acting Secretary of MUIB Haji Abdul Aziz bin Haji Akop handed over the Zakat assistance. The allocation was from MUIB’s Zakat Asnaf Fakir  Miskin allocation.

Ja’afarudin bin Haji Selamat receives Zakat assistance from Acting Secretary of MUIB Haji Abdul Aziz bin Haji Akop. PHOTO: SYAZWANI HJ ROSLI