Royalty participate in ISB’s Storytelling and Book Week

Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah and Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman ibni Duli Yang Teramat Mulia  Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota  Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah participated in the Storytelling and Book Week celebrated at International School Brunei (ISB) recently. More details in Weekend’s Borneo Bulletin